WWII:Asix Powers


 
  "อักษะ" Axis เชื่อกันว่าเป็นคำสร้างของนายกรัฐมนตรีในระบอบฟาสซิสต์ของฮังกาีรี กยูลา เกิมเบิส ผู้ซึ่งให้การสนับสนุนการลงนามเป้นพัมธมิตรระหว่างเยอรมัน ฮังการีและอตาลี ซึ่งตนจะเป็นตัวกลางเชื่อความแตกต่างระหว่างเยอรมนีกับอิตาลีเพื่อให้บรรลุข้อตกลงความเป็นพทันธมติรระวห่างกัน การถึงแก่อสัญกรรมอย่างกะทันหันของเกิมเบิส ทำให้เป็นการยุติการเจราระหว่างฮังการีกับเยอรมัน และความพยายามของฮิตเลอร์ที่ตะสร้างแกนสามฝ่าย แต่ก่อนหน้านั้น การตกลงระหว่างเยอรมันและิดตาลีได้นไปสู่การตั้งแกนสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว
  ประเทศสมาชิกหลัก  นาซีเยอรมัน ผู้นำกลุ่มประเทศฝ่ายอักษะอย่างไม่เป็นทางการ  เยอรมันมีกองทัพขนาดใหญ่ที่สุดและมีวิทยาการเจริญก้าวหน้าที่สุดในกองทัพประเทศฝ่ายอักษะทั้งหมด ภายใต้การนำของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ แห่งพรรคนาซีจักรวรรดิญี่ปุ่น เป็นประเทศฝ่ายอังกษะที่ยิ่งใหญ่ในภาคพื้นเอเซียและมหาสมุทรแปิวฟิก ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิฮิโรฮิโตในเวลานั้น จากปัญหาทางเศรษฐกิจได้นไญี่ปุ่นในวเลนั้นไปสู่การปกครองในระบอบเผด็จการทหาร จักรพรรดิญี่ปุ่นมีนโยายในการขยายอาณาเขตของตนและการปลดปล่อยชาติเอเซียจากการยึดครองของชาติตะวันตก หรือที่รู้จักกันว่า วงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเซียบูรพา ซึ่งทำให้เกิดการบาดหมางกับสันนิบาติชาติ ฟาสซิสต์อิตาลี ภายมต้การปกครองของผู้นำเผด็จการ เบนิโต มุสโสลินี ในพระนามของ พระเจ้าวิคเตอร์ อิมมานูเอลที่ 3 อิตาลีซึ่งผิดหวังจากการทำสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง การระสำ่ระสายของบ้านเมืองและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนำไปสู่การก้าวขึ้นอำนาจของมุสโสลินี  การขยายตัวของฝ่ายอักษะในเดือนพฤศจิกายน 1940 โดยมีประเทศที่เข้ากับฝ่ายอักษะคือฮังการี ภายใต้การนำ มิคอล ฮอร์ธี ผู้สำเร็จราชการแก่งฮังการี(ประมุขแห่งรัฐ)   โรมาเนีย สมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็นกษัตริย์แห่งโรมาเนีย พระองค์ทรวขึ้นครองราชย์โดยอำนาจของอันโตเนสคู ที่ต้องการให้พระองค์แทนที่พระบิดา ภายหลังพระองค์ได้ทำการรัฐประหารอันโตเนสคูและเปลี่ยนเป็นฝ่ายพันธมิตรในปี 1944
      ประเทศร่วมสงครามกับฝ่ายอักษะ
      ฟินแลนด์ และฝ่ายอักษะเป็นคู่สงครามร่วมฟินด์แลนด์ กับสหภาพโซเวียต โปแลนด์และชาติสัมพันธ์มิตรจำนวนหนึ่ง แนวรบตะวันออกนี้ เขตสงครามคืออาณาบริเวณยุโรปตะวันออก บางส่วนของยุโรปเหนือและยุโรปใต้ เขตสงครามนี้บางครั้งก็เรียกว่า "มหาสงครามรักชาติ"
     อิหร่าน หลังจากยุทธการบาบารอสซา กองทัพกว่าสามในสี่ของฝ่ายอักษะ และทัพอากาศส่วนใหญ่ถูกเคลื่อย้ายไปยังแนวรบตะวันออก สหราชอาณาจักรรีบทำการพิจารณายุทธศาสตร์หลักใหม่ทันที สหราชอาณาจักและสหภาพโซเวียตรวมตัวกันจัดตั้งพันธมิตรทางทหารเพื่อต่อต้านเยอรมัน สองประเทศร่วมมือกันบุกครองอิหร่านเพื่อรักษาฉนวนเปอร์เซียและแหล่งน้ำมันดิบในอิหร่าน ซึ่งขณะนั้นอิหร่านมีความสัมพันธ์อันดีกับเยอรมัน อังกฤษบุกยึดภาคใต้ของอิหร่านและกองทัพรัสเซียเข้ายึดทางตอนเหนือ
     ไอร์แลนด์ประกาศนโยบายเป็นกลางในสงครามครั้งนี้ แต่ก็ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรยึดครองในเวลาต่อมาโดยกองทัพสหราชอาณาจักร และกองทัพสหรัฐอเมริกา สัมพันธมิตร คงกองกำลังในไอซ์แลนด์กระทั่งจบสงคราม
     ประเทศไทย เข้าร่วมสงครามฝรั่งเศส-ไทย กรณีพิพาทอินโดจีน เพื่อแย่งชิงดินแดนบางส่วนกลับคืนมาจากอนิโดจีนฝรั่งเศสประเทไทยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ทันทีีที่การโจมตีอ่าวเพิร์ล ฮาเบิร์ล เริ่มต้นขึ้น  ขบวนการเสรีไทยซึ่งประสานกันกับหน่วยสืบราชการลับอเมริกาซึ่งต่อมาเปลี่ยชื่อเป็น CIA และอังกฤษ หน่วย "FORCE136"ประชาชนต่อต้านญี่ปุ่นมีการปฏิวัติรัฐบาล รัฐบาลใหม่พยายามที่จะสนับสนุนการต่อต้านในขณะที่รักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับญี่ปุ่น หลังสิ้นสงคราม แระเทศไทยจึงรอดพ้นจากการตกเป็นประเทศที่แพ้สงคราม แต่อังกฤษบังคับให้ไทยต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม
      รัฐบาลหุ่นเชิดจักรวรรดิญี่ปุ่น: แมนจูกัว,เหม่งเจียง,รัฐบาลหวาง จิงเว่ย,พม่า,สาธารณรัฐฟิลิปินส์ที่สอง,อินเดีย,เวียดนาม,กัมพูชา,ลาว,
      รัฐบาลหุ่นเชิดอิตาลี: มอนเตดนโกร,มาซิโดเนีย
      รัฐบาลหุ่นเิชิดนาซีเยอรมัน:วีชีฝรั่งเศส,สโลวาเกีย,เซอร์เบีย,ฮังการี,เดนมาร์ก
      รัฐบาลหุ่นเชิดร่วมนาซี-อิตาลี:โครเอเซีย,กรีซ,ฟินดัสและมาเซโดเนีย
          

 โรมาเน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Yonisomanasikāra/10

AHA Center

ModreniZation