Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni

       Michelanglo di Lodovico Buonarroti Simoni มีเกลันเจโล ดี โลโดวีโก บูโอนาร์โรตี ซีโมนี เป็นจิตรกร สถาปนิก และประติมากรชื่อดังชาวอิตาลี ศิลปินผู้เข้าถึง 3 ศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก เขาไม่ เป็นเพียงผู้ที่เข้าถึงแต่เพียงศาสตร์ด้านวิจิตรศิลป์ แต่เขายังเข้าถึงความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรม และประติมากรรมอีกด้วย เขาเติบโดที่เมืองฟลอเรนซ์ ใช้ชีวิตอยุ่ในกรุงโรมช่วง อายุ 21-26 ปีมีเกลันเจโลสร้างปะติมากรรมรูปเดวิด  เมืออายุ 26  จากหินอ่อนก้อนมหึมาที่ถูกทิ้งไว้กลางเมืองฟลอเรนซ์เป็นเวลาหลายปี จึงกลายเป็นที่ฮือฮาของชาวเมือง ด้วยเหตุผลที่ว่า ไม่มีใครกล้าพอที่จะแตะต้องมน ความสำเร็จจากงานชิ้นนี้ทำให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไปทั่วอิตาลี 
 
มิเกเอลเจโล เกลียด ดาวินชี่ ทั้งที่เป็นคนในยุคสมัยเดียวกัน อายุอ่อนกว่า ดาวินชี่ เพียง 22 ปี นัยว่าเดินคนละทาง มิเกเอลเจโล ในช่วงปี ค.ศ. 1497-1500 มีเกลันเจโล ได้สร้างประติมากรรมหินอ่อนอีกช้นหนึ่งที่มีชื่อว่า ปีเอตะ Pieta ซึ่งปัจจุบันอยู่ในมหาวิหารนักบุญเปโตรที่กรุงโรม 

   เมื่ออายุ 30 ปี เขาไถกเชิญให้กลับมาที่กรุงโรม เพื่ออกแบบหลุมฝังศพให้กับสมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียสที่ 2 ซึ่งใช้เวลาประมาณ 40 ปี หลังจากแก้หลายครั้งหลายครา จนมาสำเร็จในปี ค.ศ. 1545 ต่อมาในปี ค.ศ. 1546 เขาเป็นสถาปนิกคนสำคัญในการสร้างมหาวิหารนักบุญเปโตรที่กรุงโรม ที่มีความยิ่งใหญ่และงดงามเป็ฯอย่างมาก ซึ่งถือเป็นสภาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก โดยเฉพาะส่วนที่เป็นโดม  ก่อนถึงมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ข้าหน้าจะเป็นลานกว้าง Piazza San Pietro(St.Pietro Square) ล้อมรอบด้วยเสาดอริค 284 ต้น และรูปปั้นนักบุญ 96 รูป ตรงกลางลานมีเสาโอลิสก์จากอียิปต์ ด้านหน้ามหาวิหาร โดมขนากมหึมาที่ครอบมหาวิหารออกแบบโดยไมเคิลแองเจโล ตัววิหารสร้างโดยศิลปินหลายคนใช้เวลาสร้างรวม 150 ปี

มหาวิหารนักบุญเปโตรเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน สร้างทับวิหารเดิมที่ชื่อเดียวกัน โดมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สูงโดดเด่น โบสถ์นี้ตั้งอยู่ในเนื้อที่ ประมาณ 2.3 เฮกตาร์จุคนได้กว่า 60,000 คน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิที่สุดที่หนึ่งในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ที่ตั้งโบสถ์เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ฝังร่างของ นักบุญเปโตร ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตคทูตของพระเยซู
     ตัวมหาวิหารปัจจุบันเริ่มสร้างเมืองวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1506 บนโบสถ์แบบคอนแสดนทีน และเสร็จเมือปี ค.ศ. 1626 แต่เดิมนั้นมหาวิหารนักบุญเปโตร มิได้เป็นสถานที่พำนักประจำตำแหน่งของพระสันตะปาปาเช่นปัจจุบันนี้ แต่ก็ยังควเป็นโบสถ์สำคัญแห่งหนึ่ง  ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่ในตัวนครรัฐวาติกัน และมีเนื้อที่มาก การทำพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระสันตะปาปาก็จะมาทำกันที่นี่ MichelangeloBuonarroti


     เขาใช้ชีวิตในบั้นปลายปยู่ในกรุงโรม ตลอด 30 ปี ช่วงนี้นั้นเองที่เขาเขียนภาพระดับโลกไว้มากมาย โดยเฉพาะ The Last Judgment  ซึ่งใช้เวลาในการเขียนถึง 6 ปี มีเกเจโล บูโอนาร์โรตี เสียชีวิตเมื่ออายุได้ 90 ปี
     The last Judment   “การตัดสินครั้งสุดท้าย” เป็นจิตกรรมฝาผนังที่เขียนภายในชาเปลซิสตินในนครรัฐวาติกัน สิบปีหลังจากเขียนเพดานซาเปลซิสติน
    ชาเปล เป็นสิ่งก่อสร้างอิสระหรือโครงสร้างภายในสิ่งก่อสร้างของคริสต์ศาสนสถาน ถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างอิสระก็มีขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ ขนาดมหาวิหาร ไปถึงวัดน้อยเล็กๆ ข้างทาง ชาเปลหรือวัดน้อยที่เป็นส่วยหนึ่งของสิ่งก่อสร้างอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหาร,วัดใหญ่ๆ,ปราสาท,วัง,คฤหาสน์,วิทยาลัย,โรงพยาบาล,คุก, หรือสุสานบางครั้งสร้างเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอยางหนึ่งเป็นพิเศษ
     ชาเปลซิสติน เป็นชาเปลภายในวังพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระสันตะปาปาตั้งอยู่ในนครรัฐวาติกัน ชาเปลซิสตินมีชื่อเสียงในทางสถาปัตยกรรมเพราะเป็นสถานที่ที่ทำให้ระลึกถึงวัดโซโลมอนใน พันธสัญญาเดิม,การตกแต่ง,จิตรกรรมฝาผนังโดยจิตกรผู้มีชื่อเสียงในยุคเรอเนซองส์รวมทั้ง ไมเคิล แอนเจโล ผู้วาดเพดานของชาเปลที่เป็นที่เลื่องลือ และสุดท้ายคือความสำคัญในการเป็นสถานที่ทถพิธีทางศษสนาของพระสันตะปาปาโดยเฉพาะการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่
michelangelo-creation-adam-
   
เพดานชาเปลซิสติน เป็นจิตรกรรมฝาผนังบนเพดาน ภาพเขียนบนเพดานเป้ฯส่วนหนึ่งของหัวข้อใหญ่ในการตกแต่งภายในทั้งหมดของชาเปลที่รวมทั้งจิตกรรมฝาผนัง “การตัดสินครั้งสุดท้าย” และภาพเขียนอื่น ๆ โดยกลุ่มจิตกรชั้นนำของยุคเรอเนซองส์ ที่รวมทั้งซานโดร บอตติเชลลีและเปียโต เปรูจิโน และพรมทอแขวนผนังชุดใหญ่โดยราฟาเอล หัวใจของภาพทั้งหมดสะท้อนปรัชญาของ โรมันคาทอลิก
    หัวใจของภาพเขียนบนเพดานเป็นฉากเก้าฉากจากพระธรรมปฐมกาลตั้งแต่วันที่ 1ถึงวันที่ 9  ในบรรดาเก้าภาพ ภาพที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดคือภาพพระเจ้าสร้างอาดัม ที่กลายมาเป็นรูปสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักพอๆกับ “โมนาลิซ่า” 

800px-Michelangelo_-_Sistine_Chapel_ceiling_-_7th_bay
800px-Michelangelo_-_Sistine_chapel_ceiling_-_bay_8 
800px-Michelangelo_-_Sistine_Chapel_ceiling_-_7th_bay
800px-Michelangelo_-_Sistine_Chapel_ceiling_-_6th_bay
799px-Michelangelo_-_Sistine_chapel_ceiling_-_bay_5
799px-Michelangelo_-_Sistine_Chapel_ceiling_-_4th_bay
800px-Michelangelo_-_Sistine_Chapel_ceiling_-_3rd_bay
800px-Michelangelo_-_Sistine_chapel_ceiling_-_Second_bay
799px-Michelangelo_-_Sistine_chapel_ceiling_-_bay_1

Last Judgment การพิพากษาครั้งสุดท้าย ตามหลักอวสานวิทยาศาสนาคริสต์ หมายถึง วันที่พระเจ้าทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติต่าง ๆ ซึงจะเกิดขึ้นหลังจากการคืนชีพของบรรดาผู้ตายและการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู ซึ่งเป็นหัวข้อที่นิยมกันมากในงานศิลปะ


sistinechapel

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Interest

Power Approach