สาร

8 มิุถุนายน 2555
 
ชีวิตมนุษย์ไม่ยืนยาว ชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งเปราะบาง และสวยงาม ความเป็นจริงแห่งชีวิตย่อมปรากฎแก่สายตาผู้จดจ่อและมองหา ซึ่งความเป็นจริงแห่งชีวิต
การเดินทางในครานี้ จุดหมายปลายทางคือที่แห่งเดี่ยวกัน หลุ่มศพ เชิงตะกอน ฯ เมื่อเข้าใจและทำความเข้าใจถึงปลายทางแห่งเ้ส้นทางชีวิต เหตุใดเล่า จึงลืมปลายทางนั้น ความประมาท! เป็นคำตอบสุดท้ายหรือ ? ฤมนุษย์เรารักความเสี่ยง ชอบความท้ัาทาย ฤไม่เห็นความสวยงามแห่งชีวิต การไม่เคารพชีวิต การไม่เคารพความจริงแห่งชีวิต นำมาซึ่งการทำร้ายทำลายชีวิต ซึ่งกันและกัน แม้ชีวิตตน เป็นการปกป้องตนเองหรือ เป็นการต่อสู้ที่ชอบธรรม ที่เกิดจากการยอมรับโดยตนเองและพวกพ้องหรือเป็นการปกปักรักษาตนเองและพวกพ้องโดยการห้ำหั่นผู้อื่นกระนั้นหรือ ผู้ที่แข็งแกร่งกว่าย่อมเป็นผู้ชนะใช่ไหม?....
สร้างสิ่งใดไว้ในยุคนี้ ผู้คนยุคหลังย่อมเป็นผู้รับมรดก ทั้งทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด 
มนุษย์ย่อมรักชีวิต มนุษย์ย่อมกลัวตาย และสิ่งใดเหล่า ที่แม้ความตายมนุษย์ย่อมยอมสละได้ ซึ่งมันเป็นคำถามที่แสดงนัยยะจากคำตอบของทุกผู้คน ว่าตีค่าราคาชีวิตแค่ไหน 
คุณยอมตายเพื่ออะไร...
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Interest

Power Approach