วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

passion

เย้ายวน...เอียงอาย... เอมอิ่ม เพียงเราสอง
ใฝ่หา...สุขสม...กาลเวลา
แนบชิด...เนื้อแนบ.. สบตา
ยิ้มร่ากระซิบ..แผ่วเบา
เคลิ้มฝัน ภวังค์.. กอดก่าย
เร่งเร้า..แรงร้อน ผ่อนเบา..
ผสานกาย..เบียดแนบ ซบลง
...
ซบลง เงียบเสียง ..หายใจ
ผ่อนคลาย..ยิ้มส่ง ..หลับไหล
เพ่งพิจ.. เคล้าโคล้ง ยวนใจ..
หลับไปพร้อมกัน นานนา
...
เส้นผมสัมผัสใบหน้า
ลืมตามองตา อมยิ้ม
กลุ้มกลิ่ม เผยใน ลองลิ้ม
เรียกร้อง นัยต์ตา รสรา..
...
บรรจงฝีปาก..กดปาก
น้ำหนักกดลง..พันพัว
ดูดดื่มสัมผัสกลิ่มกลั้ัว
รสลิ้นผิวนวลกลิ่นกาย
กระชั้น..หายใจถี่
อุ่นกายด้วยกายยามเช้า
เอวองค์..ทรวดทรง
พร่าเรือน ล่องลอย สุดแรง หมดแรง
...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น