Renaissance

“เรอเนสซองซ์” หมายถึงการเกิดใหม่ เป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมยุคใหม่ สมัยฟื้นฟูศิลปวทิยาเป็นการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมที่กินเวลาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14-17  เป็นการระลึกถึงศิลปกรีกและโรมันในอดีตซึ่งเคยรุ่งเรืองให้กลับมาอีก โดยมีรากฐานมาจากประเทศอิตาลี และแผ่ขยายไปยังดินแดนต่าง ๆ ทั่วยุโรป300px-Mona_Lisa _fst_peter_fdavid_fRenaiss2_0

     
สงครามครูเสด เป็นเหตุที่ทำให้ยุโรปได้ติดต่อและใกล้ชิดกับโลกมุสลิม จึงเกิดความสัมพันธ์ระหว่างตะวันออกและตะวันตก อันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนทั้งความคิด วัฒนธรรม ของดินแดนทั้งสองนี้ ความรู้ของประชาชนที่มีความเจริญก้าวหน้าในแถบตะวันออกเป็นแรงดันทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางสติปัญญาขึ้นในแถบตะวันตก สงครามครูเสด จึงมีบทบาทสำคัญในการนำมาซึ่งการฟื้นฟูศิลปวิทยาในยุโรป
 คริสตจักร พ่อค้าผู้ร่ำรวย ชนชั้นสูงในตระกูลต่าง ๆ ทั้งในมิลาน ฟรอเลนซ์ และสฟอร์ซา เป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปินในยุคนี้  การอุปถัมภ์ศิลปินนี้มีผลในการกระตุ้นให้ศิลปินใฝ่หาชื่อเสียง และความสำเร็จ ผลงานของศิลปินมีทั้ง จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ศิลปินในหลายคนในยุคนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกตลอดกาล อาทิ ลีโอนาร์โด ดา วินชี, มีเกลันเจโล ราฟาเอล เกิดสำนักศิลปะ และเกิดมีศิลปินระดับอัจฉริยะมากมาย 
การเปลี่ยนแปลงทางวรรณกรรม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ศาสนาและการเมือง การฟื้นฟูการศึกษาโดยอาศัยผลงานคลาสสิก การพัฒนาจัตกรรม และการปฏิรูปการศึกษาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อาศัยพลังของนักมนุษยนิยมและปัจเจกนิยมเป็นเครื่องจูงใจ
การฟื้นฟูศิลปวิทยาเกิดขึ้นในฟลอเรนซ์ แคว้นทัสกานีในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 เป็นหนึ่งใน 20 แค้วนของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งมีเมืองฟลอเรนซ์ เป็นเมืองหลวง ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สิลปกรรม สถาปัตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอุตสหกรรม เนื่องจากเป็นต้นกำเนิดของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา มีโรงงานผลิตเสื้อผ้า เสื้อนุ่งห่ม เครื่องหนัง จำนวนมาก เป็นที่ตั้งของหอเอนเมืองปิซา เป็นแคว้นที่มีทิวทัศน์งดงามและมีไวด์รสชาติเยี่ยม  2 provinces_of_tuscany_map
     ตระกูลเมดิชิ เป็นตระกูลที่มีอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองของฟลอเรนซ์ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13-17 สมาชิกสามคนของตระกูลได้เป็นสันตะปาปา คือ สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10, สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 7, สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 11 และนักปกครองของฟลอเรนซ์เอง โดยเฉพาะ ลอเรนโซ เดอ เมดิชิ เป็นผู้อุปถัมภ์งานชิ้นสำคัญ ๆ ในสมัย เรอเนสซองส์ และยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ของฝรั่งเศสและอังกฤษ ความมีอิทธิพลของตระกูลเมดิชิสามารถทำให้ฟลอเรนซ์กลายมามีบทบาทสำคัญต่อความรุ่งเรืองของศิลปะและสถาปัตยกรรม ตระกูลเมดิชิและตระกูลสำคัญอื่นๆ ของประเทศ อิตาลีในสมัยนั้น เช่น ตระกูลวิสคอนติ ตระกูลสฟอซาร์ ตระกูลจากมิลาน อาทิ ตระกูลเอสเตแห่งเฟอร์รารา ตระกูลอกนซากา จากมานตัว และตระกูลอื่น ๆ ต่างก็มีส่วนสำคัญในความเจริญของศิปละเรอเนสซองส์ และสถาปัตยกรรมเรอเนสซองส์
    การอุปถัมภ์ศิลปะและสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะในสมัยเรอเนสซองส์ ตอนต้นและตอนที่รุ่งเรืองที่สุด งานศิลปะของฟลอเรนซืเกือบทั้งหมดในสมัยนั้นเป็นอิทธิพลของตระกูลนี้แทบทั้งสิ้น 
   จิโอวานนี ดิ บิชชิเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะคนแรกของตระกูล ช่วงมาซาชิโอ และจ้างฟีลิปโป บรูเนลเลสกี ให้บูรณะบาซิลิกาซานโลเร็นโซที่ ฟลอเรนซ์ เมื่อ ปี ค.ศ. 1419 โคสิโม เอด เมดิชิเป็นผู้อุปถัมภ์งานของ โดนาเทลโล และฟราแอนเจลิโค  และศิลปินคนสำคัญของตระกูลคือ มีเกลันเจโล บัวนาร์โรตี ซึ่งทำงานให้กับตระกูลนี้หลายคน เลโอนาร์โด ดา วินชี่ ก็เคยมาทำงานกับตระกูลนี้อยู่ 7 ปี ต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 ก็อุปถัมภ์ราฟาเอล และ สมเด็จพระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 7 จ้างมีเกลันเจโลเขียนผนังหลังแท่นบูชาของ ชาเปลซิสติน ตระกูลเมดิชิมีส่วนสำคัญในการก่อสร้างชาเปลซิสทีน ตระกูลเมดิชีให้การสนับสนุนศิลปินมาโดยตลอด แต่มาหยุดเมือสมัยเฟอร์ดินานโดที่ 2 เมื่อกาลิเลโอ ผู้เป็นครูลูกหลานในตระกูลนี้ ถูกกล่าวหาโดยศาลศาสนาโรมัน ว่าคำสอนของกาลิเลโอเป็นคำสอนนอกรีต แต่ตระกูลเมดิชิก็ปกป้องกาลิเลโออยู่หลายปี จนกาลิเลโอตั้งชื่พระจันทร์ทั้ง 4 ดวงของดาวพฤหัสฯตามชื่อลูกหลานของตระกูลนี้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Interest

Power Approach