WWII: D_Day

  
 

ดู d-dayแนวรบด้านตะวันตกของเขตสงครามยุโรป แห่งสงครามโลกครั้งที่สอง อาณาบริเวณตั้งแต่ประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและเยอมรันตะวัจตก แนวรบด้านจะวันตกมีปฏิบัติการรบภาคพื้นขนาดใหญ่สองระยะ ระยะแรกลงเอยเด้วยการยอมจำนนของกลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำและฝรั่งเศสระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ปี 1940 และประกอบด้วยสงครามทางอากาศระหว่างเยอรมันกับอังกฤษซึ่งถึงขีดสุดระหว่างยุทธการบริเตนระยะที่สองประกอบด้วยการสู้รบภาคพื้นขนาดใหญ่ ซึ่งเริ่มในเดือน มิถุนายน ค.ศ. 1944 ด้วยการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดี
    ปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ด เป็นส่วนหนึ่งของการรบในแนวรบด้านตะวันตะตก ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 1944 รู้จักกันในชื่อ “วันดี-เดย์” สัมพันธมิตรยกกำลังทหาร 3,000,000 นายข้ามช่องแคบอังกฤษ ขึ้นบกที่นอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศส
     แผนปฏิบัติการรหัส “เนป จูน”เป็นการเคลื่อพลการบุกครั้งใหญที่สุดในประวัศาสตร์สงคราม โดยการนำของผู้บัญชาการสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตร พลเอก ดไวท์ ดี. ไอเซนอาวด์โดยกานำของทหารราบฝ่ายสัมพันธมิตร อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา โดยแบ่งหารนอร์มังดี ที่เรียกกันว่า กำแพงแห่งแอตแลนติก เนืองจากเป็นแนวชายหาดยาว และถัดมาเป็นผาสูงชันตลอดแนวหาด ทหารเยอรมันยึดเป็นที่มั่นในการป้องกัน ออกเป็น 5 ส่วนภายใต้ชือรหัส โอมาฮ่า,ยูทาห์,ชอร์ด จูโนและหาดโกลด์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Yonisomanasikāra/10

AHA Center

ModreniZation