ก้าวเข้าสู่สงคราม

    
- นโยบายการต่างประเทศและการดำเนินการทางการทูตของมหาอำนาจในยุโรปส่งผลถึงการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเริ่มมาตั้งแต่สนธิสัญญาสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สร้างความไม่พอใจให้ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ เยอรมนีไม่พอใจปัญหาค่าปฏิกรรมสงครามและการเสียดินแดน..อิตาลีไม่พอใจปัญหาการแบ่งดินแดนภายหลังสงคราม.. สภาคองเกรสของหเมริกาไม่ยอมลงนามรับรองสนธิสัญญาแวร์ซายเพราะมีความรู้สึกว่าสนธิสัญญาแวร์ซายส์เป็นสนธิสัญญาที่ขาดความยุติธรรม เป็นต้น
    - ประเทศมหาอำนาจในยุโรปหาทางป้องกันการเกิดสงครามขึ้นอีกในอนาคต มีการจัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติในปี 1919 เพื่อสันติภาพของโลก และเพื่อความร่วมมือกันระหว่างประเทศ

     - ญี่ปุ่นรุกรานแมนจูเรียของจีน เป็นการเริ่มเปิดฉากและส่งสัญญาณให้รู้ว่าสงครามโลกอาจเกิดขึ้นในไม่ช้า..จีนร้องเรียนสันนิบาตชาติให้ลงโทษ..ญี่ปุ่นลาอกจากสันนิบาตชาติในปี 1933
     - ฮิตเลอร์ปกครองเยอรมนีมีนโยบายยกเลิกสนธิสัญญาแวร์ซายส์
     - นโยบายประเทศมหาอำนาจประชาธิปไตย ความขัดแย้งของนโยบายกลุ่มประเทศมหาอำนาจประธิปไตยขัดแย้งกัน และนโยบายผ่อนปรนด้วยเกรงจะเกิดสงครามครั้งใหม่ขึ้นอีก ล้วนส่งผลดีต่อกลุ่มประเทศเผด็จการ ประกอบกับความไม่กล้าตัดสินใจหากไม่มีการสนับสนุนจากประเทศประชาธิไตยด้วยกัน และการไม่พร้อมที่จะรบเนื่องจากความบอบช้ำจากสงครามครั้งที่แล้ว
     - แกนโรม-เบอร์ลิน การลงโทษขององค์การสันนิบาติชาติไม่เป็นผลต่ออิตาลีในกรณีการรุกรานเอธิโอเปีย

- การวางตัวเป็นกลางของกลุ่มประเทศมหาอำนาจประชาธิปไตยในสงครามกลางเมืองของสเปน.. นาพลฟรังโก เข้วยึดการปกครองจากรัฐบาลฝ่ายซ้ายได้รับการสนับสนุนจากพวกคอมมิวนิสต์ นาซีเยอรมันและฟาสซิสต์อิตาลีส่งกำลังทหารและอาวุธช่วยเหลือนายพลฟรังโกทำการปฏิวัติ รุสเว๊ยเข้าช่วยเหลือฝ่ายรัฐบาล แต่กลุ่มประเทศมหาอำนาจวางตนเป็นกลาง สงครามสิ้นสุดลงเมือกลุ่มชาตินินยมของนายพลฟรังโก เข้ายึดกรุงแมดริคได้
     - ข้อตกลง เยอรมนี-ญี่ปุ่น ความคล้ายคลึงกันของทั้งสองประเทศในหลายด้านจึงนำมาซึ่งความเป็นพันธมิตรกันกล่าวคือ การปกครองในระบอบเผด็จการ ต่อต้านคอมมิวนิสต์รุสเซีย มีนโยบายขัดแย้งกับองค์การสันนิบาตชาติ เป็นต้น ทั้ง 2 ประเทศร่วมลงนามต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ ในปีต่อมาอิตาลีเข้าร่วมลงนามด้วย และในปี 1941 มีประเทศอื่นๆ เข้าร่วมอีก 11 ประเทศ
     - ความสัมพันธ์ เยอรมนี-รุสเซีย มีนาคม 1939 สตาลินทำข้อตกลงกับฮิตเลอร์ การที่เยอรมนีมี
สัมพันธ์ไม่ตรีกับรุสเซียครั้งนี้ อาจทำให้อังกฤษและฝรั่งเศสไม่กล้าเข้าแทรกแซงโปแลนด์เมือโปแลนด์ถูกรุกราน รุสเซียตกลงกับเยอรมนีอย่างไม่เป็นทางการว่า รุสเซียจะวางตนเป็นกลางในขณะที่เยอรมนีเข้ารุรานโปแลนด์ แลกกับโปแลนด์ตะวัออก ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย และเบราเบีย ทั้ง 2 ประเทศลงนามในสนธิสัญญานาซี-โซเวียต แพค

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Yonisomanasikāra/10

AHA Center

ModreniZation