WWII:Twilight War(สงครามลวง)

     สงครามลวง เป็นช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่สอง ตั้งแต่เดือนกันยา ปี 1939 หลังจากการรุกำโปแลนด์ -เดือนเดือนพฤษภาคม ปี 1940 ก่อนยุทธการฝรั่งเศส  ซึ่งไม่มีการปฏิบัติการทางการทหารในยุโรปภาคพื้นทวีป อังกฤษและฝรั่ืงเศสไม่มีปฏิบัติการทางการทหาร ทั้ง ๆ ทีผูกมัดตามเงือนไขของพันธมติรทางการทหารอังกฤษ-โปแลนด์และพันธมิตรทางการทหารฝรั่งเศส-โปแลนด์ ซึ่งผูกมัดทั้งสองประเทศ

        เนื่องจากการไม่พร้อมและไม่คิดว่าจะเกิดสงครามขึ้นอีก จึงไม่มีการเตรียมตัวทางการทหารมากนักประกอบกับการเมืองในประเทศทั้งสองประเทศที่วุ่นว่าย
       ขณะที่กองทัพเยอรมันส่วนใหญ่ทำการรบอยู่ในโปแลนด์ เยอรมันก็ส่งกองทัพไปขัดตราทัพฝรั่งเศสตามแนวชายแดนด้านตะวันตก กองทัพสัมพันธมิตรตั้งเผลิญหน้า แต่มีการรบเพียงประปราย กองทัพอากาศอังกฤษโปรยใบปลิวโฆษณาเหนือน่านฟ้าเยอรมัน และกองทัพแคนาดาชุดแรกก็เตรียมเสริมกำลังอังกฤษบนเกาะบริเตน แนวรบตะวันตกสงบเป็นเวลากว่าเจ็เดอืน แต่ทว่าเยอรมนีสามารถครอบครองดินแดนจำนวนมากของยุโรปได้แล้ว กองทัพสัมพันธมิตร(เดิม)รีบเสร้ิมกัลัง โดยการซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกา และวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสูโรงานอุตาสหกรรม อเมริกให้สิทธพิเศษแก่อังกฤษและฝัร่างเศสซื้อสินค้าในราคาถูก และให้เช่า-ยืมในเวลาต่อมา บริษัทเอกชนบางแห่งทั้งอเมริกและอังกฤษเองยังคงสนับสนุนฝ่ายเยอรมนี ในเอมริกาบริษัทเอกชนยังคงขายวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมแก่เยอรมนี
      การรบในแคว้นซาร์แลนด์ ทหารฝรั่งเศสล้ำพื้นที่แคว้นซาร์เข้าไปลึกกว่า 3 ไมล์ก่อนจะถอนตัวออกมาซึ่งทั่งที่กองทัพฝรั่งเศสมีกำลังพลมากกว่า
      สงครามฤดูหนาว เป็นเหตุการณ์สำคัญหนึ่งในสงครามลวง โดยเริ่มตั้งแต่โซเวียตโจมตีฟินแลนด์ ประชาชนส่วนใหญ่ของอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าช่วยเหลือฟินน์แลนด์และสามารถยันทัพโซเวียตได้ แผนการส่งทหารของอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าไปช่วยฟินน์แลนด์ถูกคัดค้านอย่างหนัก กองทัพอังกฤษประชุมก่อนที่จะส่งทหารไปช่วย ทว่าก็มิได้ส่งไปกระทั่งสงครามฤดูหนาวสิ้นสุดลง ฟินแลนด์ยอมเจรจารสงบศึกกับโซเวียต อังกฤษกลับส่งทหารไปช่วยนอร์เวย์
     หลังสงครามฤดูหนาวยุติ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสขอลาออก เนื่องจากความล้มเหลวในการให้ความช่วยเหลือฟินแลนด์
     การทัพที่นอเวย์ มีการประชุมฝ่ายสัมพันธมิตรที่จะส่งกองทัพไปยังสแกนดิเนเวียตอนเหนือ แต่ยังไม่ได้รับการยินยอมจาประเทศที่เป็นกลาง เยรมนีต้องการแหล่งโลหะและสินแร่ และสามารถยึดครองพื้นที่แถบชายฝั่งนอร์เวย์ กองทัพสัมพันธ์มิตรขึ้นบกที่นอร์เวย์ แต่ภายในสองสัปกาหน์นอร์เวย์ส่วนใหญ่ก็ตกอยู่ในมือของเยอรมัน กองทัพสัมพันธมิตรที่เหลือได้ถอนตัวจากนอร์เวย์
       ความล้มเหลวในการทัพของฝ่ายสัมพันธมิตรที่นอร์เวย์ นั้นเป็นผลจากแผนการที่เพ้อฝันที่จะช่วยฟินแลนด์ได้ก่อใไ้เกิดการโต้เถี่ยง ในสภาสามัญ เนวิลล์  เชมเบอร์แลนด์ ถูกโจมตีอย่างหนัก การลงมติไว้วาใจในคณะรัฐบาลของเขาชนะด้วยเสียง 200ต่อ281 เสียงแต่ผุ้สีับสนุนเขาจำนวนมากได้ลงมติไม่ไว้วางใจเขา  เชมเบอร์เลนลาออกจากตำแน่างนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยม พระเจ้าจอร์จที่ 6 ทรงเลือกนาย วินสตัน เชอร์ชิลล์ ผู้มีแนวคิดขึดแย้งกับนโยบายเอาใจเยอรมนี ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทน
   
   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Yonisomanasikāra/10

AHA Center

ModreniZation