WWII:Guadacanal

     พอร์ตมอร์สบี Port Moresby เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของปาปัวนิกินี ตั้งอยู่ริมชายฝั่งอ่าวปาปัว ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะนิวกินี จากความพ่ายแพ้ในยุทธการมิดเวย์ญี่ปุ่นเสียทรัพยากรไปมาก ญี่ปุ่นเปลี่ยเป้าหมายทำการรบที่บนดินแดนปาปัว เป็นความพยายามอีกครั้งที่จุยึดพอร์ตมอร์บี

     สหรัฐฯก็เตรียมตอบโต้หมู่เกาะโซโลมอน โดยเริ่มจากเกาะกัวดัลคาแนล อันเป็นก้าวแรกของการเข้ายึดราบูล ซึ่งเป็นฐานทัพเรือหลัก
ของกองทัพญี่ปุนในเอเซียอาคเนย์
     การทัพที่หมู่เกาะโซโลมอนเป็นกาทัพหลักของสงครามแปซิฟิกในสงครามโลกครั้งที่สอง การทัพเริ่มต้นเมือญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกและยึดครองดินแดนหลายแห่งในหมู่เกาะโซโลมอนบริเตน และเกาะบังเกนวิล ในดินแดแห่งนิวกินี 6 เดือนแรกของปี 1942 ญี่ปุ่นยึดพื้นที่หลายส่วนและเริ่มสร้างท่าเรือและสนามบิน
หลายแห่งเพื่อใช้ป้องกันแนวด้านข้างของการบุกโจมตีในนิวกินีการสร้างแนวปลอดภัยสำหรับฐานทัพหลักของญี่ปุ่นอยู่ที่ราบูล ในนิวบริเตน และเป็นฐานทัพที่จัดเตรียมเพื่อหยุดเส้นทางลำเลียงเสบียงระหว่งมหาอำนาจฝ่ายสัมพันธมิตรคือสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
     เพื่อปกป้องการสื่อสารและเส้นทางลำเลียงเสบียงในแปซิฟิกใต้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้สนับสนุนการรุกตอบโต้ในนิวกินีและโดดเดี่ยวฐานทัพญี่ปุ่นในราบูล และได้โต้กลับญี่ปุ่นในหมู่เกาะโซโลมอนด้วยการยกพลขึ้นบกที่กัวดาลคาแนล  ญี่ปุ่นดำเนินการรุกรานพอร์ตมอร์สบี้ตามแผนของตนแต่ในเดือนกรกฏา ญี่ปุ่นต้องหันมาให้ความสำคัญกับการทัพที่กัวดัลคะแนลมากขึ้น และกองทัพญี่ปุ่นในเกาะนิวกินีนั้นได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกจากพื้นที่เขตพอร์ตมอร์สบีไปยังทางตอนเหนือของเกาะที่ซึ่งกองทัพนี้ต้องเผชิญกับกำลังผสมระหว่าสหรัฐกับออสเตรเลีย กัวดัลคะแนลได้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับทั้งสองฝ่าย ในเดื่อนตุลาญี่ปุ่นเสริมกำลังของตนไปยังเกาะกัวดาคาแนล
    ในช่วงแรกของการปะทะกันที่กัวดาคาแนลญี่ปุ่นเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่แล้ว สัมพันธมิตรได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังจากพอร์ตมอร์สบีไปทางตอนเหนือของเกาะ การทุ่มเททรัพยากรทั่งทหารและเรือรบจำนวนมากในยุทธการนี้
     การทัพครั้งนี้เป็นการต่อสู้แบบผสมผสานการยกพลขึ้นบกของทั้งส่องฝ่าย และติดตามด้วยยุทธการหลายครั้งในตอนกลางและเหนือของหมู่เกาะโซโลมอน และรอบๆ เกาะนิวกีนี และเกาะบังเกนวิลล์
     การทัพเป็นการต่อสู้ทั้งบนแผ่นดิน ทะเล และทางอากาศ สัมพันธมิตรยึดบางส่วนของหมู่เกาะโซโลมอนคืนมาได้ และสามารถแบ่งแยกและโดดเดี่ยวญี่ปุ่นบางต่ำแหน่งซึ่งตัดผ่าน การทัพหมู่เกาะโซโลมอนซึ่งมาบรรจบกับการทัพนิวกีนีได้
    ภายหลังจากการทัพเกาะกัวดาร์คาแนล สัมพันธมิตรเริ่มปฏิบัตการทางทหารต่างๆ ต่อกองทัพญี่ปุน่ในมหาสมุทร แปซิฟิก พฤษภาคม 1943 ทัพเรืออเมริกาถูกสงไปโจมตีกองทัพญี่ปุ่นที่หมู่เกาะอลูเตียน และเริ่มต้นปฏิบัติการหลักในการโดดเดี่ยวเมืองราบูล

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Interest

Power Approach