football League customers

           การบริโภคบริการชมฟุตบอล ผุ้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจ หากเกมการแข่งขันดังกล่าวมีความตื่นเต้นสนกเร้าใจผุ้ชม ผุ้บริโภคมีความคาดหวัง
           ในปัจจุบัน กีฬาฟุตอบอาชีพ ถูกแปรสภาพให้กลายเป็นสินค้าและบริการ มากขึ้นๆ โดยมีทั้งผุ้ผลิตและผุ้บิรโภคเหมือนสินค้าประเภทอื่นๆ ทั่วไป ซึ่งจะขอใช้คำว่า "บริการการชฟุตบอล" ผุ้บริโภคสามารถบริโภคเพื่อตอบสนองความพอใจของตัวเองจากการชมเป็นหลัก รูปแบบของการเข้าถึงการบริโภคโดยหลักๆ แล้วแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือการเข้าถึงบริการจากการชมในสนามแข่งขัน และการชมจากโทรสทัศนืโดยอาศัยการถ่ายทอดสดเป็นหลัก
          การบริโภคบริการชมฟุตบอล ผุ้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจ หากเกมการแข่งขันดังกล่วมีความตื่นเต้นสนุกเร้าใจผุ้ชมทั้งน้ผุ้บริโภคมีความคาดหวังจากการชมในแต่ละนัดไม่เหมือนกัน เราอาจสรุปด้ว่าดีมานด์หรือความต้องการในการชมฟุตบอลของผู้บริโภคแต่ละคนขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกศาสตร์ที่สำคัญ คือ ราคาในการชมแต่ละครั้ง รายได้ รสนิยม ฤดูกาลแขช่งขัน ตลอดจนราคาในการชมของกีฬาประเภทอื่น เป็นต้น ทั้งนี้จากข้อสังเกต รานิยมในการชมฟุตบอลอาชีพของยุโรปมีผลต่อการบริโภคกีฬาฟุตบอลของคนเกื่อบทั่วโลก พิจารณาจากการขายค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสอ ซึ่งคาดว่าสาเหตุหลักเนื่องมาจากฟุตบอล ได้ถือกำเนิดที่ประเทศอังกฤษ และขยายตัวผ่านการล่าอาณานิคมในช่วงศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา นอกจากนี้กีฬาฟุตบอลอาชีพของยุโรปได้ฝังรากลึกมายาวนานจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันโดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ความนิยมของลีกดังกล่าวทำให้เกดสิ่งที่เรียกว่า Taste หรือรสนิยมในการบริโภคจนทำให้ผุ้บริโภคส่วนใหญ่เกิด แบร์น โลยอตี้ หรือ ความภักดีในการบริโภคสินค้า และความภักดีดังกล่านี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สร้างอำนาจผุกขาดให้กับลีกต่างๆ เหล่านี้
         
 เมื่อพิจารณาถึงด้าน ดีมานส์ และซัพพายส์ จึงของเรียกว่า ผุผลิตกีฬาฟุตบอลอาชีพ ซึ่งอาจพิจารณาได้ใน 2 สวน กล่าวคือ สโสรฟุตบอล ซึ่งเปรียบเสมือน frim ที่มุ่งดำเนินงานโดยหวังกำไรสูงสุด การจะทำให้เกิดกำไรสูงสุดได้ สโมสรต้องพยายามหารายรับให้มากๆ และลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการมีสโมสรฟุตบอลอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการผลิตบริการกีฬาฟุตบอลจำเป็นตองมี ผุ้จัดการแข่งขัน "โปรโมเตอร์ กล่าวคือ ผุ้จัดการแข่งขันในปัจจุบันแวดวลฟุตบอลยุโรปเราต่างรู้จัก รายการ F.A Premiership ซึ่งผุ้จัดการแข่งขัน คือ Football Association (F.A.) ของประเทศอักฤษ นอกจากนี้ยังมีสมาคมฟุตบอลของประเทศต่างๆ ได้ดำเนินการจัดตัง รายการฟุตบอลีกของประเทศตัวเองขึ้นมานอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกันของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่า UEFA ซึ่งเป็นผู้จัดการแขงขัน ฟุตบอลระดับลีกที่เรียกว่า ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก และยังมีรายการ ยูฟ่า คัพ อีด้วย ซึงรายการการแข่งขันทั้งหลายก็เปรียบเสมือน โปรดักส์ ที่ทั้งผุ้จัดการแข่งขันและสโมสรฟุตบอลมีส่วยช่วยกันผลิตลบริการหรือสินค้าดังกล่าวออกมาให้ผุ้บริโภคได้ชม
            เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบุรณ์และสาเหตุของการผูกขาดแล้วเราจะทำการวิเคราะห์ดุว่าลักษณะของผู้ผลิตในกีฬาฟุตบอลอาชีพยุโรปเข้าข่ายลักาณะใด เมื่อพิจารณเฉพาะ สโมสรฟุตบอล ก่อน เรพบว่า ปัจจุบนสโมสรฟุตบอลของแต่ละประเทศในลีกยุโรปมีมากมายในหลายทีม แต่มีสโมสรฟุตบอลใหญ่ๆ จริงๆ เพียงไม่กี่สโมสร ซึ่งรวมตัวกันเรียกว่า G14 การพิจารราลักษระของธุรกิจใหญ่ๆ ทั้งหบายเหล่านี้ เราไม่สามารถสรุปแน่ชัดว่า สโมสรทั้งหมดจะมีอำนาจในการผุกขาดทังนี้เมื่อเราพิจาณราจากความหลากหลายของสโมสรผ่านทาง ผลงานที่อยุ่ในระดับชั้นนำ ตัวนักเตะและผุ้จัดากรทัม ตลอดจนฐานะทางการเงิน อาจกล่าวได้ว่าสโมสรเหล่านี้ มีความสามารถนการบริหารจัการภายในสโมสรได้ดีมาก ดีกว่าทีมเล็กๆ มีความสามารถในการหาายได้เข้าทีม มีความสามารในการผลิตนักฟุตบอลชั้นดีขายเป็นรายรับ แม้กระทั้งความสามารถในการซื้อมาขายไปของตัวนักฟุตบอลซึ่งถือเป็นสินทรัพย์หนึ่งของสโมสร นอกจาหนี้สโมสรฟุตบอลใหญ่ๆ  ทั้งหลายก็น่าจะมีความสามารถในการบริหารจัดการรายจ่ายๆด้ดี โดย
เฉพาะด้านค่าจ้างของนักเตะซึ่งถือเป็นรายจ่ายหลักที่สำคญ ความสามารถทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้ทีมระดับยักษ์ใหญ่สามารถีบตัวเองได้ไปไกลกว่าทีมระดับกลางหรือระดับล่างกายในประเทศของตัวเอง ยิงปัจจุบันการมีฟุบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยเลแ้วรายรับที่เพ่ิมขึ้นจะย่ิงเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวและได้รับการถ่ายทอดสด เราอาจจะเห็นลักาณะที่เรียกว่า Dualism เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลอาชีพยุดรปเป็นความห่างตั้งแต่ระดับตัวสโมสรในด้านฐานะทางการเงินและระดับตัวนักฟุตบอลในด้านต่าจ้าง เมื่อวิเคราะห์จกตัวสโมสรฟุตบอล เราอาจจะไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน และในการถ่ายทอดสดนั้น จะเลือกถ่ายทอดเฉพาะคู่ใหญ่ๆ หรือ คุ่ที่มีทีมใหญ่ๆ ลงแข่งขัน ในฟุตบอลลีก ยุโรป จะมีการแข่งขันกันเกือบทุกวัน ในอาทิตย์หนึ่งจะต้องมีทีมใหญ่ อย่างน้อย หนึ่งทีมถ่ายทอดสด ซึ่งทีมระดับกลางหรือระดับเล็กจะมีโอกาสน้อยมากที่จะถ่ายทอดสด
             ผู้จัดการแข่งขัน จะได้รับสิทธิ์ จากสโมสรฟุตบอลให้เป็นผู้ดำเนิการแข่งขัน โดยจะเป็นผุ้กำหนด กฎ กติก โปรแกรมการแข่งขัน หารายได้จากสปอนเซอร์ และหารายได้จาการขายลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสด ผุ้จัดการแข่งขัน จะเป็นผุ้นำรายได้เหล่านี้มาแบ่งให้หมู่สมาชิกนันก็คือ สโมสรฟุตบอล http://www.thailandindustry.com/indust_newweb/news_preview.php?cid=1049
รายการแข่งขันฟุตบอลก็เปรียบเสมือน ผลิตภัณฑ์ ยิ่งรายการแข่งขันมีมากขึ้นเท่าไร โอากสที่ผุ้ผลติบริการการชมฟุตบอลจะได้รับรายได้เพ่ิมขึ้นย่ิงมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากสปอนเซอร์และจากการขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด แต่ทังนี้เรื่องของคุณภาพของผลิตภันฑ์ก็มีส่วนสำคัญที่ผุ้ผลิตบริการจะต้องคำนึงด้วย ฟุตบอลยุโรปนั้นมีการเปลี่ยนรูปแบบจากระบบ น็อก เอาซ์ เป็นระบบ ลีก หรือ ยูฟ่ายกเลิกไป อาจเป็นเพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทำให้เมื่อพิจารณาจากสถิติการเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศจะมีแต่ทีมใหย่ในลีกดังๆ ของยุโรปเป็นหลักมีบางรายการในฟุตบอลยุโรป อย่ง คัพ วินเนอรส์ คัพ ที่ถูกยูฟ่ายกเลิกไป อาจเป็นเรพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่พอใจของผู้บริโภคบริการชมฟุตบอลทำให้ผุ้จัดการแข่งขันเห็นว่าผลิตบริการดังกลาวออกมาแล้วไม่คุ้มกับต้นทุนที่เสียไป หากลักษณะ ซัพพายส์ ในส่วนผุ้จัดการแข่งขันเป็นเช่น เราจึงสามารถสรุปได้ว่าผุ้จัดการแข่งขัน เป็นผู้ผูกขาดเพียงรายเดียว อำนาจดังกล่วนี้ทำให้ ผุ้จัดการแข่งขันสามารถกำหนดราคมนการขายค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดได้ มีอนาจในกาควบคุมดูแลเรื่องราคาตั๋วในการเข้าชม หรือราคาของผลิตภัณฑ์ นั่นเอง..

           

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Yonisomanasikāra/10

AHA Center

ModreniZation