Abbasid Dynasty-The Ottoman Empire

  เคาะหฺลีฟะฮฺ Caliphate หรือ กาหลิป มาจากคำว่า “เคาะลีฟะฮ์ อัรเราะซูล” แปลว่าผู้แทนของท่านเราะซูล
         รัฐเคาะลีฟะฮ์ เป็นเขตการปกครองแบบหนึ่งในอาณาจักรมุสลิมที่มีประมุขเป็นเคาะลีฟะฮ์ที่มาจากปรัชญาว่าเป็นผู้สืบอำนาจมาจากนบีมุฮัมมั ศาสดาของศาสนาอิสลาม
al-musta-sim-person-photo-u1 (1)
         ซุนนีย์ระบุว่าเคาะลีฟะฮ์ควรจะเป็นผู้ที่ได้รับเลื่อก โดย Shura ผู้ได้รับเลือกโดยมุสลิมหรือผู้แทน ชีอะห์เชื่อว่าเคาะลีฟะห์คืออิมามผู้สืบเชื้อสายมาจากอะฮฺลุลบัยตฺ ตั้งแต่สมัยมุฮัมมัดมาจนถึงปี ค.ศ. 1924 เคาะลีฟะฮ์ ต่อมาและในปัจจุบันมาจาหลายราชวงศ์
         ระบบเคาะลีฟฮ์เป็นระบบการปกครองระบบเดียวที่ได้รับการอนุมัติจากเทววิทยาอิสลาม และเป็นปรัชญาการปกครองหลักของซุนนียธ โดยเสียงข้างมากของมุสลิมในต้นศตวรรษ
         พระโองการแห่งพระผู้เป็นเจ้าทีทะยอยลงมาในเวลา 23 ปี โดยศาสนทูตที่ไรบมองหมายให้สอนศาสนาอิลามแก่มนุษยชาติ และได้รวบรวมเป็นเล่มมีชื่อว่า “อัลกุรอาน” 
        สาส์นแห่งอิสลามที่ถูกส่งมาให้แก่มนุษย์ทั้งมวลมีจุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ
1 เป็นอุดมการณ์ที่สอนมนษย์ให้ศรัทธาในอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียว
2 เป็นธรรมนูญชีวิต อันครอบคลุมทุกด้าน ทั้งเรื่อง การปกครอง เศรษฐกิจ และกฎหมาย
3 เป็นจริยธรรมอันสูงสุ่งเพื่อการครองตนอย่างมีเกียรติ


       ในการโจมตีของมองโกล โดยการนำของเจ้าชายฮูเรกู เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในสามครั้งของโลกมุสลิม ราชวงศ์แอบบาสิยะห์ สิ้นราชวงศ์ บ้านเมืองถูกเผาทำลาย วิทยาการต่าง ๆ ในนครแบกแดดถูกทำลายจนสูญสิ้น
         มูลากู ข่านนำทัพมองโกล ทำลายล้างอย่างที่ไม่มีใครหยุ่ดยั้งได้  เคาะลีฟะฮ์ อัล-มุสตะซิมบิลละฮ์ ถูกฆ่าและมุสลิมนับแสนคนถุฆ่าจนถนนในแบกแดดกองไปด้วยซากศพและถนนกลายเป็นแม่น้ำโลหิต  มองโกลเข้าแบกแดดในวันอาชูร และราชวงศ์อับบาซียะฮฺต้องสิ้นสุดไปลงไปด้วยเลือด กล่าวกันว่าแม่น้ำในแบกแดดกลายเป็นสีหมึกจากหนังสือในห้องสมุดซึ่งถูกทำลายหนังสือในห้องสมุดกรุงแบกแดดที่ถูกทำลายสามารถน้ำมาถมข้ามแม่น้ำได้อย่างสบาย และถนนต้องแดงฉานด้วยเลือดมุสลิม 
      หลังจากทำลายแบกแดดแล้ว กองทัพของฮูลากูก็บ่ายหน้าขึ้นเหนือโจมตีซีเรีย และยึดเมืองอามัสกัส เมืองหลวงของอาณาจักรมุสลิมถูกทำลาย กองทัพต่างๆ ต้อง พ่ายแพ้อย่างราบคาบให้แก่ความดุดันห้าวหาญของทหารม้าและทหารราบของมองโกล มุสลิมสิ้นหว้งในการที่จะต้านทาน ความโหดเหี้ยมของมองโกล
การทำลายล้างของมองโกล
- ห้องสมุดแกรนด์ของกรุงแบกแดด
- ประชากร ตั้งแต่ 200,000ถึงล้าน
- ปล้น ทำลายมัสยิและพระราชวังห้องสมุดโรงพยาบาล อาคารต่าง ๆ
-  การสังหารกาหลิบ
- ระบบชลประทาน


No1
    หลังจากอาณาจักเซลจุกเติร์กแห่งอนาโตเลียถูกกองทัพมองโกลรุกรานและล่มสลายในที่สุด  อาณาจักร ออตโตมานก็ถูกสถาปนาขึ้นโดย อุษมาน และประกาศตนเป็น ปาดีชะห์ปกครองออตโตมาน
          ปาดีชะห์ หรือ สุลต่าน เป็นตำแหน่งเดียและเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจเด็ดขาด เป็นประมุขของรัฐและของรัฐบาลของจักรวรรดิอย่างเป็นทางการ ในบางครั้งอำนาจที่แท้จริงจะตกอยู่ในมือของข้าราชสำนัก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Yonisomanasikāra/10

AHA Center

ModreniZation