Kublai Khan

      ในการทำศึกกับราชวงศ์ซ่งครั้งนี้ มองเก้ ข่าน รู้ดีว่าจะเป็นไปด้วยความลำบากด้วยหนทางและ ปราการทางธรรมชาติทีหฤโหด แต่กระนั้น มองเก้ ข่าน เตรียมการในครั้งนี้เป็นอย่างดี อันดับแรกปิดทางหนีของราชวงศ์ซ่ง คือส่งเจ้าชายกุบิไล ทำการโจมตีอาณาจักรใกล้เคียงที่จะเป็นทางหนีของราชวงศ์ซ่งนั้น ได้แก่ ต้าหลี่ทางตะวันตกเฉียใต้ของราชวงศ์ซ่ง อาณาจักรอันนัม และทิเบต
     เมื่อเจ้าชายกุบิไลสามารถพิชิตดินแดนเหล่านี้ได้ทั้งหมดแล้ว มองเก้ ข่าน จึงเร่งจัดเตรียมทัพขนาดมหึมาซึ่งมีจำนวนทหารกว่า 600,000 นายบุกลงใต้มาสมทบกับทัพคุบไล เพื่อโจมตีราชวงศ์ซ่ง
      ทรงนำทัพตีตามป้อมต่าง ๆ ของราชวงศ์ซ่งอย่างหนักหน่วง แต่ด็เป็นไปด้วยความลำบาก สภาพภูมิอากาศแผ่นดินจีนตอนกลางมีความร้อนชื้นยิ่งกว่าทุ่งหญ้า มองโกลจึงทำให้ทหารมองโกลล้มป่วยมากมาย ทว่ามองเก้ ข่าน มิทรงย่อท้อ ที่เมืองเสฉวนทรงล้อมนานหว่า 6 เดือนก็ไม่สามารถพิชิตเมืองเข้าไปได้ ในที่สุดพระองค์ตัดสินพระทัยยกทัพหักเข้าเมืองโดยบุกโจมตีเมืองอย่างหนักเพื่อหมายจะพิชิตให้ได้ในคราวเดียว แต่ทว่าพระองค์เสด็จสวรรคตก่อนอย่างกระทันหัน
   เจ้าชายฮุเลกูในขณะนั้นเตรียมเพื่อจะบุกเยรูซาเล็ม จึงต้องเลิกทัพกลับมาช่วยเจ้าชายกุบิไล ขึ้นเป็นคาฆานองค์ต่อไป
         เจ้าชายฮูเลกูและบรรดาขุนศึกต่างๆ พากันสนับสนุน เจ้าชายกุบิไลขึ้นเป็นฆาข่านพระองค์ใหม่นามว่า “กุบไลข่าน” ณ เมืองไคผิง
        การครองราชย์ของกุลไลข่านนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าชายอริก”บเคและบรรดาขุนศึกมองโกลรุ่นเก่า เหตุด้วยการสถาปนาข่านนั้นความทำในกรุงคาวาโครัม เจ้าชายอริโลเคจึงสภาปนาตนเองขึ้นเป็นคาฆานที่กรุงคาราโครัม เช่นกัน เจ้าชายทั้งสองพระองค์จึงทำสงครามกันเป็นเวลากว่า 13 ปี
       เจ้าชายฮูเรกูนำทัพกลับไปยังเปอร์เซียและสภาปนาอาณาจักรข่านที่นั้น อาณาจักรแห่งนนั้นมีนามวว่า “อิลข่าน” (ข่านผุ้เป็นรอง) และยกทัพขึ้นเหนือทำสงคามชิงอาเซอร์ไบจานจาก “เปอร์เกข่าน” ผู้ครองแคว้น โกลเด้นฮอร์น ต่อจากบาตู ข่าน
      กุบไลข่าน ทรงสถาปนาราชวงศ์มองโกลขึ้นเพื่อปกครองแผ่นดินจีนภายใต้อิทธิพลมองโกลขณะนั้น ก็คือ ราชวงศ์ “ หยวน” ซึ่งแปลว่า “ปฐมบท(แห่งความ)เกรีงไกร”
สุดท้ายแล้วกุบไลข่านทรงมีชัยเหนือเจ้าชายอริกโบเค กุลไลข่านทรงเว้นโทษพระอนุชา แต่บรรดาขุนศึกนั้นถูกประหารสิ้น เจ้าชายอริโบเค มีพระชนชีพต่อมาอีกหนึ่งปี จึงสวรรคต
          สมเด็จพระจักรพรรดิกุบไล ข่าน Kublai Khan หรือจักรพรรดิซื่อจูหวางตี้ หรือ จักพรรดิซีโจ๊วฮ่องเต้า เป็นข่านหรือจักรพรรดิ มองโกล และยังเป็นจักรพรรพิองค์แรกแห่งราชวงศ์หยวนของประเทศจีน
         ทรงเป็นพระราชนัดดาในจักรพรรดิเจงกิส ข่าน โดยจักรวรรดิมองโกลที่ เจงกิสข่านสร้างไว้ขึ้นถึงจุดสูงสุดในสมัยกุบไลข่าน  กุบไลข่านทรงเอาชนะ ราชวงศ์ซ่ง และยึดกรุงปักกิ่ง ปกครองประเทศจีน ต้าหลี่ ในยูนนาน เกาหลี
         มาร์โคโปโลนักเดินทางชาวตะวันตกได้เดินทางมาถึงดินแดนจีนในยุคสมัยกุลไลข่าน

พระบรมวงศานุวงศ์
พระอัยกา เจงกิสข่าน   พระอัยยิกา: บูร์ไต
พระราชบิดา: ตูลิ         พระราชมารดา:พระนางซอร์กัจตานิ เบกิ
พระเชษฐา: มองเก้ ข่าน  พระอนุชา:ฮูเลกู อริกโบเค
พระมเหสี:พระนางเตกูลัน,พระนางชาบิ,พระนางทารคัน,พระนางบายากูชิน
พระราชโอรส:องค์ชายเจนจิ้น,องค์ชายดอร์จี,องค์ชายแมงกาลา,องค์ชายนมูคัน,องค์ชายโตกอน
พระราชธิดา:องค์หญิงเมียวเยน,องค์หญิงจีลี่มีซี
พระนัดดา(โอรสขององค์ชายเจนจิ้น):องค์ชายกัมาลา,องค์ชายดารมาบาลา,องค์ชายเตมูร์ ข่าน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Interest

Power Approach