Sena Dynasty


  ราชวงศ์ เสนะ เป็นราชวงศ์สุดท้ายก่อนจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิม… พ.ศ. 1692 เมือพระกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ปาละขึ้นครองราชย์สมบัติ ทรงเป็นพุทธบริษัทที่เคร่งครัด ปกครองได้เพียง 11 ปี เสนาบดีพราหมณ์ คือ ลาวเสน ยึดอำนาจแล้วปลงพระชนม์สถาปนาราชวงศ์เสนะ ซึ่งเป็นราชวงศ์ฮินดู พระพุทธศาสนาจึงถูกบั่นทอนทั้งที่ เบงกอล มคธ และวิกรมศิลาที่มีนักศึกษาเป็นหมื่อนเหลือเพียงไม่ถึงพันรูป..
   ในราชวงศ์เสนะครองเบงกอลและมคธนี้ กษัตริย์แห่งลังกา ได้อาราธนาพระสงฆ์และคัมภีร์จำนวนมากจากอาณาจักรโจฬะเพื่อไปปรับปรุงพุทธศาสนาที่ลังกา ซรรณกรรมหลายๆ เรื่องได้ถูกถ่ายทอดสู่ภาษาลังกา ซึ่งวรรณกรรมเหล่านี้เป็นผลงานของพระเถระชาวอินเดียใต้ในอาณาจักโจฬะ
mohd-ghori1
   ครั้นพระเจ้าราฐิกาขึ้นครองราชย์ มีนักบวชทางพุทธศษสนหรือสิทธะผู้มีชื่อเสียหลายคนร่วมกันเพื่อคุ้มคีองมหาวิทยาลัยโอทันตบุรีและวิกรมศิลา พระราชาทรงสั่งให้สร้งป้อมปราการและจัดเวรให้ทหารเผ้าดูแลอย่างดี  ในแค้วนมคธนั้นพุทธศาสนิกชนลดน้อยลงโดยศาสนิกชนอื่นเพิ่มขึ้น ส่วนทางภาคเหนือพุทธศาสนาได้ถูกทำลายลงหมดสิ้น พุทธบริษัทส่วนมากถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนาไปเกือบหมด ผู้ไม่ยอมรับ..ตาย
   การรบระหว่างอิสลามและอินเดียยังดำเนินอยู่ ทัพมุหะหมัด แห่งฆูร์ โจมตีทางภาคเหนือของอินเดียและปะทะกองทัพของพระเจ้าปฤฐวีราช ซึ่งได้กษัตริย์หลายพระองค์เป็นพันธมิตรเข้าช่วยเหลือ ผลการรบ สุลต่าน มุหะหมัด แห่งฆูร์ ต้องหลบหนีไปอัฟการนิสถาน..

ghazni-village-762361-lw
    การรบครั้งที่ สองพระเจ้าปฤฐวีราชพ่ายแพ้ เพราะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกษัตริย์พระองค์อื่น  กรุงเอินทปัตถุ์ หรือ เดลลี จึงตกอยู่ภายใต้อำนาจมุสลิมอย่างเด็ดขาดต่อจากนั้นจึงเริ่มรุกทางใต้
   ต่อมาสุลต่าน โมหัมเหม็ด กาซนี เข้าทำลายอารามที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี และที่สารนาถ ในขณะที่อกงทัพมุสลิมกำลังบุกทำลาย บรรดาสิทธะแห่งนิกายมรตรยามหรือพุทธตันตระทั้งหลายต่างช่วยกันเสกเป่าเวทย์มนต์ เพื่อให้กองทัพมุสลิมถอยกลับออกไป แทนที่จะตระเตรียมกองทัพ..กษัตริย์เชื่อคำสิทธะทั้งหลาย จึงไม่เตรียมการ สุดท้ยก็ถูยึดได้และโนทำลายอย่างสิ้นเชิง

4-11-2554 21-30-25
   ในหนังสื่อของท่านตรานถ เป็นหลักฐานที่บ่งว่า หลังจากกองทัพมุสลิมเข้ายึดครองอินเดียภาคเหนือ ภาคตะนตก ภาคตะวันออก และภาคกลางแล้ว พุทธศาสนาไม่ได้ดับวูบลงเสียที่เดียว ยังมีผู้ปกครองท้องถิ่นพยายามค้ำชูพุทธศาสนาอยู่บ้าง พุทธศาสนาค่อยๆ เสือมสูยไปที่ละน้อย แม้อินเดียเกือบทั้หมดถูกยึดครองโดยอิสลามแล้ว แต่ภาคใต้กองทัพมุสลิมยังรุกไปไม่ถึง พุทธศษสนและฮินดูเชน ก็ยังมีชีวิตรอดได้อยุ่ ดังเช่นที่เมืองนาคปัฎฎินัม และกาญจีปุรัมพุทธศาสานยังมีลมหายใจถึง พ.ศ. 2100

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Yonisomanasikāra/10

ModreniZation

AHA Center