Afghan

   
   
      ชนชาติปาทานคือกลุ่มชาติพันธ์ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางใต้ และทางตะวันออกของอัฟกานิสถาน และทางภาคตะวันตกของปากีสถาน ภาษาของผู้คนกลุ่มนี้ ภาษาปุชโต ชาวปาทนส่วยใหญ่นับถือศาสนาอิสลามสายสุนนี ซึ่งมีปลุ่มที่เข้มแข็งกระทั่งสามารถตั้งวงศ์กษัตริย์ขึ้นปกครองราชอาณาจักรอัฟกานิสถาน

      ต้นกำเนิดของชนชาติปาทานยังคงเป็นปริศนา และประเด็นถกเถียง แต่ลักษณะทางภาษาศาสตร์เป็นประจักษ์พยานที่ดีว่า ภาษาของปาทานเป็นภาษา อินโด ยูโรเปียน ในขณะที่ปาทานบางเผ่ามีความสัมพัน
ธ์ทางสายเลือดกับชนชาติเซมิติก(ยิว-อาหรับ) ทั้งนี้เพราะดินแดนในอัฟการนิสถาน ตะวันอกของอิหร่าน และตะวันตกของอินเดียเป็นหนึ่งในดินแดนที่มีการรบพุ่งรุกรานมากที่สุดในประวัติศสตร์
   
      "ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการเข้ารับอิสลามของชาวปาทาน กล่าวโดยสรุปคือ
1 ความผูกพันทางสายเลือดและชาติพันธ์ที่ชาวปาทานส่วนหนึ่งมีความเชื่อว่ตนเองสืบเชื่อสายมาจากลุกหลานของชาวอิสราเอล พวกเขาจึงเป็จ อะหฺลุ อัล กิตาบ หรือชาวพระคัมภีร์และพวกเขาควรศรัทธาต่อศาสดา นบี มุฮัมมัด ในฐานะศาสดาท่านสุดท้ายที่พระคัมภีร์ต่าง ๆ ของชาวอิสราเอลโบราณระบุไว้ว่าท่านจะมาปรากฎในภายภาคหน้า

2 ความผูกันทางสายเลือดและชาติพันธ์ ที่ชาวปาทานส่วนหนึ่งเชื่อว่าตนเองสืบเชื้อสายมาจากหลาน ๆ ของท่านศาสดา นบี มุฮัมมัด หรือจากสหายและสาวก ของท่านศาสาดาหรือแม้แต่จากชาวอาหรับ ก็ทำให้พวกเขาไม่รีรอที่จะรับนับถือศาสนา ที่ศาสดาเป็นชาวอาหรับปละพระคัมภีร์เป็นภาษาอาหรับ

3 บทบาทของผุ้นำศษสนา หรือบุคคลผู้มีความเคร่งครัดในศาสนา ที่ทำให้ชาวปาทานพากันรับนับถือศาสนาอิสลามด้วยศรัทธาและวามพึงพอใจ..."

   ในลำดับแรกที่ชาวปาทานเป็นที่รู้จักของโลกคือ การเป็นทหารในกองทัพสุลต่าน มะห์มูด แห่งฆอสนะ กษัตริย์มุสลิมเติร์ก ผู้ทำสงคามพิชิตอินเดียจากมหาราชฮินดู ทางตอนเหนือของอินเดีย  และตั้้ัวงศ์กษัตริย์อาฟกันปกครองอินเดียถึง 300 ปี...

   ค.ศ. 1747 อะห์มัด ชาฮฺ อับดาลี รวบรวมพลจากฐานที่ตั้งอู่ในกันดาฮาร์ และพิชิตรวบรวมดินแดนที่อยู่ระหว่างอินเดีย อิหร่าน และอัฟกานิสถาน จากนั้นคนในราชวงศ์ของพระองค์ และกลุ่มตระกูลบริวารก็ได้ปกครองประเทศนี้

   กระทั่งค.ศ. 1973 อังกฤษได้เริ่มมีบทบาทต่อดินแดนของปาทานในช่วงที่อังกฤษต้องการปกป้องผลประโยชน์ของตนในอินเดีย ทำให้เกิดสงคราม อังกฤษ-อาฟกัน ในสมัยที่อังกฤษและรัศเซียแผ่อิทธิพลเข้ามาในอัฟการนิสถาน โคสต์ โมฮัมเหม็ด ข่าน ครองอำนาจอยู่ที่กรุงคาบูล  การแย่งชิงอำนาจระหว่างอังกฤษและรัฐเซีย หรือ "เกมที่ยิ่งใหญ่" ส่งผลให้อังกฤษทำสงครามกับอัฟกานิสถาน 2 ครั้งเพื่อลดทอนอิทธิพลของรัสเซียไม่ให้้ยึดครองอัฟกานิสถานไปเสียก่อน  ในยุคนี้อังกฤษและรัฐเซียทำการตกลงเรื่องพรมแดนกับอัฟกานิสถาน จะกลายเป็นพรมแดนในปัจจุบัน

     ในสงครามโลกครั้งที่ 1 อัฟกานิสถานวางตัวเป็นกลางแม้กลุ่มต่อต้านอังกฤษในประเทศจะสนับสนุนเยอรมัน และมีการก่อกบฎตามแนวพรมแดนอินเดียของอังกฤษ การวางตัวเป็นกลางของกษัตริย์ไม่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเท่าที่ควร .. อามานุลลอห์จึงเข้าควบคุมประเทศและปรกาศสงครามอังกฤษ - อัฟกานิสถานครั้งที่ 3 ผลของสงครามทำให้อังกฤษยกเลิกการควบคุมอัฟกานิสถาน ชาวอัฟกันจึงเฉลิมฉลองวันที่ 19 สิงหาเป็นวันชาติ

     มีการสนับสนุนให้มีจัดการเลื่อกตั้งในบางส่วนของประเทศซึ่งเป็นการเตรียมการสำหรับประชาธิปไตย ในช่วงนี้เกิดพรรคการเมืองต่างๆ รวมที่้ง พรรคคอมมิวนิสต์อัฟกานิสถาน pdpa ซึ่งมีความใกล้ชิดกับโซเวียต

    พรรคคอมมิวนิสต์อัฟกานิสถานแบ่งออกเป็นสองส่วน  โดยพยายามแย่งชิงอำนาจจากราชวงศ์ดุรรานี และในเวลาต่อมาทำการปฎิวัตินองเลืยดล้มล้างรัฐบาล โดยได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตภายใต้อิทธิพลของโซเวียตมีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อต่อต้านโดยใช้ความรุนแรง
    กลุ่มเหล่านี้เป็นที่รู้จักในชื่อมูญาฺฮิดีน หรือนักรบมุสลิมผู้ศักดิ์สิทธิ เมื่อเกิดการโจมการต่อต้าน โซเวียตส่งกองทหารเข้ามาช่วยเหลือรัฐบาลคอมมิวนิสต์ กองทัพโซเวียตบุกถึงกรุงคาบูล ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการยึดครองอัฟกานิสถานและทำให้เกิดสงครามต่อต้านโซเวียตตามมา ผลของสงคราม โซเวียตถอนทหารออกไป

     ภายในช่วง 9 ปีที่โซเวียตยึดครองอัฟกานิสถาน กลุ่มมูญาฺฮิดีนก่อกบฎต่อต้านโซเวียตโดยกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ซาอุดิอาระเบีย และปากีสถาน และมีนักรบมุสลิมจากต่างชาติเข้าร่วม

     ในกลุ่มคนต่างชาติเหล่านี้ หนึ่งในนั้นคือ อุซามะฮฺ บิน ลาดิน ผู้ซึ่งเข้าไปฝึกฝนมูญาฺฮิดีนและส่งมอบอาวุธ บิน ลา ดิน แตกออกจากกลุ่มเดิม โดยตั้งกลุ่มใหม่ของตนคือ อัลกอลิดะฮ์ เพื่อต่อต้าน โซเวียตและร่วมมือกับกองกำลังมุสลิมทั่วโลก โซเวียตถอนทหารออกหมด แต่ยังคงเหลือรัฐบาลของ โมฮัมเหม็ด นาญีบุลลอห์ ความช่วยเหลือจาสหรัฐและซาอุดิอาระเบีบ มีให้กับกลุ่มมูญาฮิดีนอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสหภาพโซเวียตล่มสลาย รัฐบาลของนาญีบุลลอห์จึงล้มลง อับดุลซาดิด คอสตุม และอาห์เหม็ด ชาห์ มัสอูด เข้าครอบครองกรุงคาบูลและจัดตั้งรัฐอิสลามแห่งอัฟกานิสถาน

     กลุ่มอัลกอลิดะห์ ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดของ โอซามา บินลาเดน ชาวซาอุดิอารเบียผู้ซึ่งเป็นบุตรคนที่ 17 จากทั้งหมด 51 คนของคหบดีที่มั่งคั่ง ในช่วงแรกนั้นอับกอลิดะห์ มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อขับไล่ทหารโซเวียตออกจากอัฟกานิสถาน และมีสถานะเป็นนักสู้เพื่ออิสรภาพ มากว่าเป็น กลุ่มผู้ก่อการร้าย
     กระทั่งเมื่อโซเวียตถอนทหารออกไปแล้ว โอซามา ลินลาเดน ก็ยกระดับการต่อสู้ของเขาเป็นการต่้อสู้เพื่อสถาปนา "รัฐอิสลามบริสุทธิ" รวมทั้งประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริก..โดยมีเป้าหมายที่การขับไล่สหรัฐอเมริกาออกจาก ซาอุดิอารเบีย และดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ในตะวันออกกลาง อันนำมาซึ่งการโจามตี สถานทูต การโจมตีเรือพิฆาต
   
    หลังจากเหตุการณ์ 9/11 ในสหรัฐ ทำให้สหรัฐอเมริกาและกลุ่มพันธมิตรนาโต้เปิดฉากโจมตีที่มั่นของ กลุ่มอัลกอลิดะห์ และกลุ่มตาลีบันในอัฟกานิสถานอย่างรุนแรงตั่งแต่ปี 2001 เป็นต้นมา..

   
    เป้าหมายครั้งนี้คือ เพื่อหาและนำตัวโอซามา บิน ลาเดน และสมาชิกอังกออิดะห์ระดับสูงคนอื่น ให้มารับการพิจารณาเพื่อ และเืพื่อล้มระบอบฎอลิบาลซึ่งให้การสนับสนุนและที่พักพิงแก่อัลกออิดะฮ์..
     ซึ่งมีแกนนำสำคัญๆ ของรัฐบาล กองทัพ และฐานเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่ประกอบขึ้นจากชนชาติปาทานที่เป็นผลเมืองส่วยใหญ่ของอัฟกานิสถาน ชื่อของชนชาติปาทานจึงกลับมาอีกครั้ง...


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Yonisomanasikāra/10

ModreniZation

AHA Center